facultati organizatoare
uc
uc
uc

Programme

Loc:
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universtatea din Bucucresti
Şoseaua Panduri nr. 90, Bucureşti

Prima zi ISoLTC 2019
9  mai

- 8.00-9.00(Amfiteatrul 205, etajul I) Înregistrarea participanţilor

- 9.00-11.00(Amfiteatrul 205, etajul I) Deschiderea Conferinţei

- 11.00-11.30 – Pauză de cafea

- 11.30 – 14.00 - Conferinţe în plen (Amfiteatrul 205, etajul I)

Moderatori:

Conferinţe:

 1. Dr. Radha Murthy, India (Co-fondator și Administrator Nightingale Medical Trust, Vicepreședinte al Asociaţiei Alzheimer și Tulburări Asociate din India, Regiunea Bangalore) – Provocări şi Soluţii. Schimb de experienţă în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice
 2. Nobumasa Ohmori, Japonia (Preşedinte - Medical & Social Welfare Corporation Tatsuoka Group) - Schimbă-ţi gândirea pentru o viaţă de 100 de ani
 3. Walter Coffey USA (Manager Partener -WD International Consulting) – Abordări Non-Medicale pentru Îmbunătăţirea Calităţii Îngrijirii pe Termen Îndelungat
 4. Akhmeteli Ramaz Otarovich, Rusia (Membru al Asociaţiei Europene de Directori ai Serviciilor de Îngrijire pe Termen Îndelungat pentru Cetăţenii Vârstnici, Director al Departamentului de Programe Medicale şi Sociale pentru Organizaţia Publică a Rusiei) – Sisteme complexe de servicii pentru generaţia de seniori. Rezultate ale adaptării îngrijirii pe termen îndelungat la realitate
 5. Sharashkina Natalya Viktorovna, Rusia (Geriatru, Cercetător Ştiințific - Laboratorul de Geriatrie Generală și Neurogeriatrie, Candidat la Ştiințe Medicale) – Aspecte privind ingrijirea pe termen lung si factorii determinanti pentru pierderea autonomiei varstnicilor in Rusia

- 14.00-15.00 – Prânz

- 15.00-16.30Workshop-uri paralele

WP1.9.5. (Amfiteatrul 205, etajul I): Îngrijirea Centrată pe Persoane: Soluţii pentru Transformarea Organizaţiei

Moderatori:

WP2.9.5. (Sala Consiliu - 102) Intervenţii în geriatrie şi demenţe

Moderator: Lect. Univ. Dr. Aurelia Curaj

 1. Lect. Univ. Dr. Aurelia Curaj- Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti Preşedinte Fundaţia Geron – Multidisciplinaritate şi Longevitate
 2. Pr. Bogdan Chiorean – Presedinte, Asociatia “Sfântul Nectarie”, ClujServiciile de îngrijiri paliative – nevoie, variante şi provocări
 3. Anca-Diana Maftei Păvălucă, Director- Domeniul pentru Varstnici și Persoane cu Dizabilități, Managerproiect- “AMIC - Acțiuni Multiple și Integrate pentru  Comunitate” (cod SMIS 115048), Centrul Diecezan Caritas Iasi – Perspective de dezvoltare a serviciilor de ingrijire la domiciliu
 4.  Iuliana Manasiea – Director, UAMS Hunedoara, doctorand UBB Cluj – Strategii de optimizare a calitaţii vieţii persoanelor instituţionalizate în unitaţile de asistenţă medico-socială
 5. Liana Rada Borza – Conf. Univ. - Centrul de Psihiatrie, Colegiul Imperial din Londra; Expert independent - Comisia Europeana, Bruxelles – Particularitați organizatorice ale serviciilor de asistenţa psihogeriatrica în NHS England

- 16.30-17.00 - Pauză de cafea

- 17.00-18.30 Workshop-uri paralele:

WP3.9.5. (Amfiteatrul 205, etajul I) Formare profesională şi parteneriate în îngrijirea de lungă durată

Moderator: Prof. Univ. Dr. Conţiu Şoitu

 1. Florin Lazăr, Prof, Univ. Dr.  Universitatea din Bucuresti – Calitatea vieții profesionale a asistenților sociali care lucrează cu persoane vârstnice dependente
 2.  Gheorghiţa Nistor, Prof, Univ. Dr.  Universitatea din Bucuresti – Îmbătrânirea și serviciile sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice
 3. Adina Rebeleanu, Conf. Univ. Dr. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea «Babeş Bolyai» Cluj; dr. Paula Nicoară, Agenţia judetană de plăţi şi Inspecţie Sociala Cluj – Este dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în mediul rural fezabilă? Studiu de caz judeţul Cluj
 4. Conţiu Şoitu, Prof. Univ. Dr., Adrian Lupu, Conf. Univ. Dr, Daniela Soitu, Prof. Univ. Dr., Facultatea de Filosofie şi Ştinte Social-Politice, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi: Tendinţe şi nevoi de formare profesională în domeniul îngrijirii de lungă durată
 5. Ionuţ Iustin Buruiană - Administrator, Main Software SolutionTehnologizarea instituţiilor

WP4.9.5.  şi WP5.9.5. Focus: Proiecte Europene de formare profesională şi probleme curente ale centrelor de îngrijire pe termen îndelungat din România
Notă: Participantii români vor fi inştiinţati cu privire la grupul de lucru!

Coordonator: Prof. Univ. Dr. Daniela Şoitu

WP4.9.5. (Sala Consiliu – 102, Focus Grup 1) şi 
WP5.9.5. (Sala meeting, Focus Grup 2)

- 20.00 -  Cina la restaurantul Hotelului Phoenicia Grand, Bucureşti
Ziua a doua ISoLTC 2019
10  mai

- 9.00-11.00Sesiune plenară (Amfiteatrul 205, etajul I):

Moderatori:

 1. Prof. Dr. Karl Johansen, Norvegia (Universitatea Norvegiană de Ştiinţe şi Tehnologie) – Tendinţe, provocări şi soluţii in Sistemele de Îngrijire pe Termen Îndelungat din Norvegia
 2. Edgar Fuhrer, Austria (fost Preşedinte al EDE ) – Digitizarea şi integrarea Sistemului de Îngrijire pe Termen Îndelungat în viitor
 3. Dr. Anthony Blenn - Germania (Manager 4 centre îngrijire persoane vârstnice)Schimb de experienţă legat de principalele probleme ale sistemului de îngrijire pe termen îndelungat în Germania, cu propuneri pentru dezvoltare ulterioară
 4. Paul Teodor, Hărăguş, Conf. Univ. Dr., Decan, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială; Mihaela Hărăguş, cercetător, Universitatea «Babeş Bolyai» Cluj – Efectul stării economice de bine asupra relaţiilor intergeneraţionale de sprijin

- 11.00-11.30 – Pauză de cafea

- 11.30-13.30Sesiune plenară (Amfiteatrul 205, etajul I): Cercetări în domeniul ingrijirii pe termen îndelungat

Moderatori:

 1. Mihaela Ghența, Dr., cercetător ştiinţific II, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti; Aniela Matei, Dr., cercetător ştiinţific II, Şef  Departament Politici sociale, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti: Percepţii şi atitudini cu privire la îmbătrânire şi persoanele vârstnice: o abordare calitativă
 2. Luise Mladen-Macovei, Dr. cercetător ştiinţific II, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti; Bertha Sănduleasa, Dr. cercetător ştiinţific II, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti:  Îngrijirea informală a persoanelor vârstnice dependente – servicii de sprijin şi scheme de finanţare
 3. Aurora Carmen Bărbat, Conf. Univ. Dr., Facultatea de Psihologie şi Sociologie, Universitatea de Vest Timişoara – Arta de a muri – provocări ale sfârşitului vieţii şi nevoia de terapie comuunitară
 4. Simona Maria Stănescu, Cercetător I, Academia Româna, Institutul de Cercetare a calităţii vieţii Bucureşti; Mariana Bălan, cercetător I, Academia Româna, Institutul de prognoză economică, Bucureşti: Parteneriatul public-privat în oferirea serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru vârstnicii din România
 5. Mihaela Zamfir (Grigorescu), Șef de Lucrări Dr. Arh.,Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură, Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Bucureşti, România- – Gândind curtea căminului ca grădină terapeutică pentru vârstnici cu demență. Principii interdisciplinare de design
  Coautori:
  Mihai-Viorel Zamfir, Asist. Univ. Dr. Disciplina Fiziologie II - Neuroștiințe, Medic Specialist Geriatrie-Gerontologie, Psihiatrie, Facultatea de Medicină - Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila"; Medicover, București, România; Maria Moglan, Medic Ph.D., Vicepreşedinte Societatea Română Alzheimer, București, România

- 13.30-14.00Concluzii

- 14.00-15.00 – Prânz